อาชีพ
นักการตลาดและประชาสัมพันธ์เกม

นักการตลาดและประชาสัมพันธ์เกม

นักออกแบบและพัฒนาเกม

นักออกแบบและพัฒนาเกม

นักกีฬาและนักพากย์เกม

นักกีฬา/นักพากย์เกม

นักการตลาดและประชาสัมพันธ์เกม

นักการตลาดและประชาสัมพันธ์เกม

นักออกแบบและพัฒนาเกม

นักออกแบบและพัฒนาเกม

นักกีฬาและนักพากย์เกม

นักกีฬา/นักพากย์เกม